top of page
IMG_20200817_174229.jpg

Missie & Visie

Missie

Zorgdomein de Vier Ambachten richt zich op dagbesteding voor mensen met een beperking en ondersteunt hen door in kleine stappen hun talenten en competenties te ontwikkelen.

 

Door hen een vak te leren, structuur in de dag aan te brengen en hun sociale vaardigheden te vergroten, houden onze deelnemers hun leven in eigen regie.

 

Belangrijke doelen hierbij zijn dat persoonlijke ontwikkeling hen verder brengt in deelname aan de maatschappij én dat hun dagelijks levensgeluk wordt vergroot. 

Visie

Mensen met een beperking zullen wij onvoorwaardelijk accepteren en motiveren zich te ontplooien teneinde de levenskwaliteit van onze deelnemers te verbeteren. 

Ons handelen kenmerkt zich door ons met passie en bevlogenheid in te zetten voor de doelen van de deelnemer. Dit alles met respect voor de deelnemer op basis van gelijkwaardigheid, maar altijd met een stimulans voor de deelnemer om uitdagende doelen te stellen. 


Vertrouwen, veiligheid en oprechte aandacht van mens tot mens geven hierbij meerwaarde aan de zorg die het Zorgdomein de Vier Ambachten biedt. 

bottom of page